Denyut Nadi - Sebuah Pameran Seni anjuran Pelita Hati dan MAP.

Oleh:Mohamad Farez Abdul Karim aka Anak Bumi.
Denyut NADI

Wujud satu aksiom, ‘setiap nan hidup akan merasa mati.’ Jika diperinci lagi, sekiranya manusia bersetuju bahawa kesemua benda hidup termasuk tumbuhan itu sentiasa mempunyai proses getar nadi, degup ’jantung’ untuk menghantar oksigen juga air ke seluruh anggota, maka dapat disinonimkan frasa persis falsafah tadi menjadi, ’setiap bernadi akan akhirnya berhenti’.