Keris Mas: Sasterawan, Ahli Sains dan Kemajuan Orang MelayuKeris Mas tengah control handsome
"Kemajuan kebendaan cuma dicapai dengan sains dan teknologi bukan dengan kekayaan sajak-sajak, cerpen dan drama." Demikian antara lain pendapat saudara Ahmad Mahdzan yang dikemukakan menerusi rencananya dalam Dewan Masharakat keluaran Januari (1966) lalu.

Tentulah tiada siapa pun yang dapat menafikan kebenaran pendapat ini. Akan tetapi apakah usaha memajukan masyarakat menjadi tugas sasterawan dan wartawan? Dan sejauh manakah benarnya, "Mereka ini (sasterawan dan wartawan) terlalu patuh kepada kecenderungan mereka, dan dengan pengaruh mereka yang begitu dinamik, mereka telah beramai-ramai membawa masyarakat Melayu bertemasya ke alam sastera, sehingga banyak yang telah 'mabuk' dengan khayalan-khayalan" sehingga "menyebabkan masyarakat memandang sepi terhadap perjuangan-perjuangan yang lebih membina"?


Sebenarnya jika masyarakat Melayu benar-benar "bertemasya ke alam sastera" kesannya bukanlah "mabuk dengan khayalan" dan "memandang sepi terhadap perjuangan yang telah membina," akan tetapi tentulah sebaliknya, kerana sebahagian besar dari sastera Melayu, baik cerpen, sajak, novel mahu pun drama penuh dengan unsur-unsur pendidikan moral, kritik-kritik masyarakat yang lebih menimbulkan kesedaran politik, ekonomi dan sosial, dan juga unsur-unsur perjuangan yang bernilai. Sajak-sajak di sekitar tahun lima puluhan umpamanya menggelegak dengan cita-cita dan perjuangan menentang penjajahan.


Di samping itu sasterawan-sasterawan tidak sahaja menulis cerpen dan novel, penyair-penyair tidak sahaja mencipta sajak, dan wartawan-wartawan tidak sahaja menulis berita, tetapi juga banyak menulis rencana-rencana yang membincangkan berbagai aspek kehidupan mayarakat Melayu. Rencana-rencana seperti ini sudah pun di tulis sejak sebelum perang lagi dan dalam masa kira-kira sepuluh tahun yang akhir ini semakin bertambah banyak. Masalah kelemahan orang melayu dalam bidang pelajaran dan ekonomi sedang hangat diperbincangkan. Soal mengapa anak-anak Melayu hanya menumpukan pelajaran tinggi dalam jurusan arts sahaja, sudah lama juga diperkatakan, malah ikhtiar-ikhtiar sedang dijalankan untuk membanyakkan bilangan anak-anak Melayu memasuki jurusan sains dan teknologi.

Sesungguhnya tidaklah benar jika dikatakan masyarakat melayu "memandang sepi terhadap perjuangan-perjuangan yang lebih membina" dan perjuangan untuk menjadi "orang kaya". Orang Melayu sekarang memang sudah cukup sedar, sehingga sering kita temui orang-orang yang kesedarannya melebihi kesanggupan.

Bagaimana pun, masalah bagaimana sasterawan dan wartawan dapat turut serta memberikan sumbangan untuk memajukan masyarakat memanglah penting, terutama dalam zaman seperti sekarang ini, sungguh pun pengaruh bahan-bahan bacaan tidak sebesar pengaruh pendidikan sekolah dan filem. Akan tetapi perlulah diingat bahawa ini bukanlah sebenarnya tugas seseorang pengarang yang kreatif. Disamping itu masyarakat ini mustahak pula diketahui lebih dahulu dengan cukup jelas apakah yang hendak disampaikan menerusi tulisan-tulisan itu.

Saudara Ahmad Mahdzan berpendapat, "bahawa masalah yang paling menekan pernafasan kita sekarang ialah bagaimanakah ekonomi masyarakat Melayu dapat dibaiki. Jawabnya: dengan sains dan pertanian, kerana ekonomi atau penghidupan sebahagian besar orang-orang melayu berputar belit di dalam sawah ladang mereka. Di zaman kemajuan ini pertanian tidak dapat berdiri tanpa sains -- bermakna sains dan pertanian merupakan dua fakta yang akan menentukan "destiny" atau nasib hari depan orang-orang Melayu."

Untuk melaksanakan cita-cita ini Saudara Ahmad Mahdzan menganjurkan supaya "ilmu pengetahuan sains dan pertanian" di sebarkan menerusi majalah dan akhbar. Dan oleh kerana "kita miskin dengan cerdik pandai yang terdidik dalam pelajaran sains yang sanggup menulis untuk memajukan bangsa" maka beliau meminta supaya "segala galakan harus diberi oleh ahli-ahli persuratan kepada ahli-ahli sains Melayu untuk merintis jalan-jalan supaya dapat dilalui oleh anak-anak Melayu."

Cadangan ini memang baik, tetapi sejauh manakah "ilmu pengetahuan sains dan pertanian" dapat disampaikan kepada orang melayu, terutama kaum tani, menerusi majalah dan akhbar.

Pada pokoknya orang membaca akhbar dan majalah bukanlah untuk mempelajari ilmu pengetahuan seperti ilmu sains dan pertanian. Akhbar dan majalah adalah bacaan untuk meluaskan pengetahuan umum atau menambahkan pengetahuan-pengetahuan tertentu yang sudah ada asasnya yang kuat. Akhbar dan majalah juga menjadi alat untuk menghabiskan masa lapang dan memberi hiburan. Ilmu pengetahuan sains dan pertanian mesti lebih dahulu mendapat tapak yang kuat dari pelajaran menerusi sekolah atau kursus-kursus yang intensif; sedangkan sebahagian besar orang Melayu, apa lagi kaum tani, tidak mempunyai asas pengetahuan tersebut. Sementelah pula bilangan orang-orang Melayu yang membaca terlalu sedikit dan kebanyakan dari membaca-membaca akhbar dan majalah melayu adalag orang-orang yang bekerja makan gaji. Jabatan Penerangan, Jabatan Pertanian dan berbagai kompeni yang menjual barang-barang yang ada hubungannya dengan pertanian banyak juga mengeluarkan risalah-risalah percuma, akan tetapi risalah-risalah itu tidak menarik minat pemuda pemudi dan kaum tani kita. Pemuda pemudi melayu baik di kota mahu pun di desa lebih tertarik membeli majalah filem dari majalah ilmu pengetahuan dan surat khabar, apa lagi sains dan pertanian bukanlah soal yang ringan dan menarik. kalau pun misalnya ada petani-petani Melayu yang ingin membac, mungkin pula mereka buta huruf atau kesanggupan untuk membeli tidak ada.

Salah satu masalah penting yang menyebabkan rendahnya pendapatan petani-petani kita sekarang, ialah kekurangan tanah. bagi mengatasi masalah ini setiap keluarga petani mestilah mempunyai tanah yang cukup untuk dikerjakan. Sistem menanam padi dua kali setahun yang lebih baik dan tali air yang sempurna, adalah lagi satu cara yang praktis untuk mengatasi masalah ini. Nyatalah masalah pokok yang dihadapi oleh petani-petani kita sekarang bukanlah masalah ilmu sains dan ilmu pertanian, sungguh pun ilmu-ilmu tersebut ada gunanya.

Oleh yang demikian karangan-karangan tentang ilmu sains dan pertanian, walau bagaimana banyak dan baik sekali pun, pada masa ini, tidak akan dapat membaiki ekonomi kaum tani Melayu. Dan karangan-karangan jenis ini kalau mahu benar-benar berhasil perlulah diterbitkan untuk kaum tani. Akan tetapi ini tidaklah bermakna para penulis tidak boleh memberikan sumbangannya kepada usaha pembangunan masyarakat amnya dan usaha-usaha memajukan kaum tani khususnya. Salah satu aspek yang perlu pada masa ini ialah pembangunan moral. Sikap hidup dan cara berfikir masyarakat melayu turun-temurun perlulah diubah, dan ini dapat dilakukan oleh para penulis menerusi karya-karya mereka.

Tentang kerjasama antara para penulis dan "ahli-ahli sains" dan cerdik pandai Melayu memanglah amat baik, dan sesungguhnya hal ini memang sudah lama benar menjadi idaman para penulis dan penerbit Melayu. Majalah dan kahbar-akhbar sentiasa sahaja terbuka, malah amat dahaga, kepada karangan ilmu pengetahuan. Penerbit-penerbit Melayu sentiasa ternanti-nanti dan bersiap sedia untuk menerbitkan karangan ilmu pengetahuan. Buku-buku pelajaran untuk sekolah-sekolah aliran Melayu masih amat kurang, dan untuk memenuhi kekosongan itu penerbit-penerbit terpaksa menerbitkan karya-karya terjemahan.

Soalnya sekarang bukan para penulis dan penerbit tidak memberikan galakan, tetapi adalah soal pandangan, sikap dan penghargaan kaum cerdik pandai terhadap para penulis kita sendiri. Para penulis Melayu masih dipandang rendah kerana mereka bukanlah orang yang berijazah universiti. Dan barangkali tidaklah berlebihan jika dikatakan para penulis kita selama ini hampir tak pernah mendapat penghargaan negara sedikit pun. Sebab itu suara dan inisiatif para penulis tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Majlis-majlis seminar, forum dan pertemuan yang dianjurkan oleh para penulis biasanya kurang sekali mendapat sambutan cerdik pandai kita. Pendek kata hubungan antara para penulis dengan cerdik pandai kita, bukan sahaja dari kalangan "ahli-ahli sains" tetapi juga dari segala lapangan kehidupan, politik, ilmu pengetahuan dan pentadbiran. Tidak syak lagi perhubungan seperti ini akan menelorkan hasil yang amat besar gunanya untuk pembangunan masyarakat dan negara.*Tulisan asal dari Rencana Pengarang Majalah Dewan Bahasa Jilid X, Bilangan 3, Mac 1966.

1 comments:

Kongkang Kengkang berkata...

Sastera berkaitan erat dengan semua aspek manusia dan alam. Melalui karya sastera manusia diperkenalkan dengan fakta-fakta kehidupan, mengenai "Manusia itu apa?", "Mengapa dia begitu?". Lebih lanjut pembelajaran karya sastera mengembangkan daya pertimbangan, daya cipta dan rasa, serta menanamkan nilai-nilai moral, budaya, falsafah dan sosial.Sehubungan dengan pengembangan watak, pengajaran novel khususnya, mampu membina perasaan yang lebih tajam, dan memberikan bantuan untuk mengembangkan kualiti kepribadian: ketekunan, kesetiaan, kebahagiaan, penciptaan (Rahmanto, 1988). Menurut Driyarkara, pendidikan adalah memanusiakan manusia-muda atau dengan kata lain mendewasakan manusia muda. Mata pelajaran yang berlandaskan pada kemanusiaan seperti bahasa, sastera, sejarah, muzik, sangat menunjang pendewasaan manusia. Bidang-bidang itu mengolah kepekaan hati manusia untuk menjadi manusia yang bermoral dan bermartabat.